מנשר גגד נ>שוא> תערובת נוסח ההחלטה שקיבלה ההנהגה הדרוזית ברמת הגולן להטיל חרם ונידוי על כל מי שיישא אשה לא־דרוזית. הכינוס התקיים ביום ‭.25.2.90‬