פרק יג לתולדות ההתיישבות הדרוזית בארץ-ישראל מאת סלמאן פלאח

פרק יג לתולדות ההתיישבות הדרוזית בארץ-ישראל מאת סלמאן פלאח מבוא : . 1 מיעוט המקורות . . 2 ספרי הנוסעים כמקורות מידע ראשיים . א . התיישבות הדרוזים בארץ ישראל : . 1 מבוא . . 2 שלב ראשון — תקופת ייסוד הדת . . 3 שלב שני — תקופת שלטון הדרוזים מבית מען על צפון ארץ ישראל . . 4 גל התיישבות שלישי — הגירה רצופה בשלוש מאות השנים האחרונות . . 5 סיכום . ב . מוצא הדרוזים . ג . הכפרים הדרוזיים בעבר ובהווה : . 1 חלוקה מנהלית . . 2 מספר הדרוזים . . 3 כפרים הרוסים . . 4 זמן ההרס . . 5 גורמי ההרס . מבוא . 1 מיעוט המקורות הדרוזים בארץ ישראל לא זכו לתשומת לב רבה הן מצד המקורות העתיקים והן מצד החוקרים המודרניים . אין לנו סקירה , חיבור או מחקר כלשהם , המסכמים או מפרטים את תולדות הדרוזים בארץ במשך ארבע מאות השנים שבהן היתה הארץ בשלטון העות'מאנים ( 1917-1516 ) וגם לא לאחר מכן . התעלמות זו מן הדרוזים בארץ ישראל אינה מקרית . שלוש סיבות יש לדבר : א . במשך כל התקופה העות'מאנית היה מרכז הדרוזים בלבנון , והאמירים שעמדו בראשם נהנו משלטון כמעט עצמאי . בסוף תקופה זו עבר המרכז להר הדרוזים שבסוריה , והדרוזים בארץ ישראל ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן