הדרוזים

מתוך:הדרוזים

נסים דנה סלימאן בש יר אהרן ל יש כמאל מעדי שכ יב סאלח ארנון סופר סלמאן פלאח עפיפה צעב אור י שטנדל הדרוזים הדרוזים נסים דנה סלימאן בשיר אהרן ליש כמאל מעדי שכיב סאלח ארנון סופר סלמאן פלאח עפיפה צעב אורי שטנדל הוצאת אוניברסיטת בו אילן , ומת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן