פרק ז האשה הדרוזית מאת שיח' כמאל מעדי

פרק ז האשה הדרוזית מאת שיח' כמאל מעדי מבוא . א . זכויות האשה . ב . חובות האשה . ג . מעמד האשה בנישואין . ד . מעמד האשה בגירושין . מבוא חיבור זה עוסק במעמדה האישי של האשה הדרוזית כפי שהוא משתקף בדינים המבוססים על יסודות הדת והנהוגים מקדמת דנא עד ימינו אלה כמעט , כלומר כל זמן ששיח'ים וגופים דתיים היו פותרים את הבעיות בפסיקה על פי יסודות הלכה ועל פי מנהג העובר בירושה ( ערף מורות . ( ' על פי הפסיקה הזאת מצטייר מעמד אידאלי של האשה , וראוי אפוא שמצב זה יימשך גם בעתיד . אבל עתה , עם התפתחות המדעים והתרחבות ההשכלה הכללית , שזוכים בהם גברים ונשים גם יחד , רואים מקצת הדרוזים את האשה הדרוזית האיךאלית בדמות שונה מדמותה בעבר , וזהו ההבדל בין שתי תפיסות של האשה : על פי פסיקת ההלכה מבוסס מעמדה האישי על השקפת העולם הדרוזית הדתית , ואילו בתפיסה האחרת מבוסס מעמדה על התרבות המודרנית ועל התפיסה התרבותית הזרה שאינה מושתתת על ערכים דתיים . חידה בעיני אם אפשרי הדבר , שהתרבות המודרנית תוכל להתוות דרך נאותה לאשה הדרוזית שתאפשר לה גם לשמור על יסודות דתה . א . זכויות האשה מיום היוולדה נתונה הילדה הדרוזית להשגחתה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן