לוח ‭:5‬ פירמידת גילים של המגזר הדרוזי ‭2010 ;1991‬