ליח ‭:8‬ השכלה — דרוז‭,0>‬ גוצרימ, מוסלמיס, יהודימ ‭(1983)‬