בעלות השחר - שירת ההשכלה: מפגש עם המודרניות

בעלות השחר - שירת ההשכלה: מפגש עם המודרניות

מחבר: עוזי שביט
שנת ההוצאה: 1996
מילות מפתח: שירה עברית של תקופת ההשכלה; שירה עברית מודרנית; תרבות עברית; שירה עברית; שירה-עברית; שירה; שירה עברית; שירה-עברית; שירה עברית חדשה; תרבות ישראלית
המודרניזציה והחילון של השירה העברית וגילוייהם הפואטיים של תהליכים אלה הם הנושאים המרכזיים של "בעלות השחר". בין שנות השמונים של המאה ה-18 לשנות השמונים של המאה ה-19- חל תהליך היציאה מן הגטו של החברה היהודית במרכז אירופה ובמזרחה, ובעקבותיו - המפגש הגדול בין התרבות היהודית המסורתית והתרבות האירופית המודרנית. השירה העברית החדשה נולדה כתוצאה ממפגש זה, ונתנה ביטוי בולט לשני תהליכים מרכזיים: המודרניזציה של החברה היהודית וחילונה של התרבות העברית.
במרכזו של הספר עומד הדיון במודל ההשפעה הכפולה - העברית הקדומה והאירופית המודרנית - על השירה העברית שנוצרה בתקופה זו, והדרך שבה משוררים עברים "כתבו מחדש", מצד אחד, טקסטים אירופיים ידועים תוך ייהודם, ומצד שני, טקסטים מקראיים ונרטיבים יהודיים מסורתיים תוך חילונם.
עניינו העיקרי של הספר הוא בתרומתה של השירה העברית המתחדשת לעיצוב הזהות התרבותית העברית המודרנית, ובכך זהו ספר אקטואלי, הנוגע לשורשי זהותנו הלאומית והרוחנית. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13