ביבליוגרפיה

אחד העם . 1930 אחד העם ( גינצברג , אשר . ( על פרשת דרכים , א . ברלין : הוצאת יודישער פערלאג , . 1930 אליאב . 1960 אליאב , מרדכי . החינוך היהודי בגרמניה כימי ההשכלה והאמנציפציה . ירושלים : הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית pxV ישראל , . 1960 ביאליק . 1923 ביאליק , חיים נחמן . ספורים ורברי ספרות . ברלין : הוצאת חובבי השירה העברית , תרפ"ג . ביאליק . 1935 ביאליק , חיים נחמן 7 . כ . ל 0 » שבעל פה , ספר שני . תל אביב : דביר , . 1935 בן נחום . 1962 בן נחום , דניאל . כמעלה דורות.- עיונים בספרות ההשכלה . מרחביה : ספרית פועלים . . 1962 בן פורת . 1980 בן פורת , זיוה . "הפארודיה בביקורת הספרות העברית , " בתוך : פלס , בעריכת נורית גוברין . תל אביב : מכון כץ , אוניברסיטת תל אביב , , 1980 עמ' . 258-231 בן פורת . 1985 בן פורת , זיוה . "בץ טקסטואליות , " הספרות , סדרה חדשה , 1 חוב' , 1985 , 2 עמ' . 178-170 בקון . 1987 בקון , יצחק . ביאליק בין עברית ליידיש . באר שבע : אוניברסיטת בן גוריון , . 1987 בראל . 1995 בראל , יהודית . הפואמה העברית מהתהוותה ועד ראשית המאה העשרים - מהקר בתולדות הדאנר . ירושלים : מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד