התוכן

מתוך:  > בעלות השחר > התוכן

עמוד:6

התוכן שירה והשכלה : הקשר הסימביוטי 7 ה"השכלה" מהי 12 מודל ההשפעה הכפולה וחילונה של השירה העברית 37 שירי י"ל גורדון כנקודת מפנה בהתפתחות האידיאית של השירה העברית 76 אינטרטקסטואליות כאבן בוחן למעבר מתקופה לתקופה - יל"ג כ"היסטוריון חדש" 85 סמולנסקין כעורך וכמבקר שירה : ההלכה , המעשה , העקרונות האסתטיים 97 תפיסתו של סדן את הספרות העברית החדשה ותקפותה בחקר השירה העברית 118 במקום סיכום : השכלה - ערך לקסיקוני 127 ביבליוגרפיה 134 הערות 147 מפתח השמות והיצירות 153

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר