סמולנסקין כעורך וכמבקר־שירה: ההלכה, המעשה, העקרונות האסתטיים

לזכרו של פרופ' חיים שהם א החוברת הראשונה של "השחר" ראתה אור בתשרי תרכ"ט ( ספטמבר , ( 1868 חודשים ספורים לאחר שראה אור ספרו של יל " ג "שירי יהודה" - האירוע הספרותי החשוב ביותר בתולדות השירה העברית מאז הופעת "לישרים תהילה" של רמח"ל ( 1743 ) ו"שירי תפארת" של ויזל . ( 1789 ) קרוב ל 17 שנים מאוחר יותר , באחד בספטמבר , 1885 נפטר סמולנסקין , וכעבור חודשים מעטים חדל גם "השחר" להופיע . זמן קצר לפני מותו ראה אור הספר "כל שירי יהודה ליב גארדאן" ( תרמ"ד , ( 1884- ספר השירים שבו מגיעה שירת ההשכלה העברית לפסגתה ולסיומה גם יחד . ההתפתחויות החשובות ביותר בשירה העברית בשנים אלו התחוללו מעל דפי "השחר , " כתב העת המרכזי של ההשכלה העברית בשלבה האחרון . לתפיסותיו של סמולנסקין בסוגיות השירה , תפיסות שהדריכו אותו ללא ספק בשיקוליו הבסיסיים כעורך ובפעילותו המשנית כמבקר , יש לפיכך חשיבות לא מבוטלת . זאת ועוד : כפי שטענתי בספרי "שירה ואידיאולוגיה" ( שביט , ( 1987 היה " השחר , " במידה רכה , בבחינת דגם יסוד לאחד העם בשעה שהקים את כתב העת המרכזי של ספרות התחייה , "השילוח . " הדבר ניכר , בין השאר , בגישתו של אחד ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד