שירה והשכלה: הקשר הסימביוטי

עמוד:7

שירה והשכלה : הקשר הסימביוטי מעץ מבוא A ' תאריך הלידה של השירה העברית החדשה , כתופעה תרבותית בעלת משמעות , ותאריך הלידה של תנועת ההשכלה היהודית , כתופעה היסטורית בעלת משמעות , הם תאריכים זהים . שתי התופעות התאומות קשורות בהתפתחויות חברתיות היסטוריות שהביאו ליציאה של קבוצות ויחידים מן הגיטו , בעיקר במרחב הגרמני , ובמפגש עם הרוח החדשה של המודרניות ועם רעיונות 1 הנאורות ( Aufkiarung ) ותרבותה . את הסיכום החד והתמציתי ביותר של זו ניסח קנט בפיסקה הראשונה של תשובתו למשאל שערך n Monatsschrift Ber 1 inische ב 1784 על השאלה : " ) Was ist Aufkiarung ? מהי נאורות" או " מהי השכלה : ( " נאורות היא יציאת האדם מחוסר הבגרות שלו , שהוא עצמו אשם בה . חוסר בגרות הוא אי היכולת שלו להשתמש בשכלו בלי הדרכה של אדם אחר . האדם אשם באי בגרותו , כאשר הסיבה אינה ליקוי שכלי אלא חוסר כוח החלטה ואומץ לב להשתמש בשכלו ללא הדרכה של זולתו . : oi ^ iin ] Sapere aude ! "העז לדעת [ " ! גלה אומץ לב להשתמש בשכלך שלך ! זו הסיסמה של הנאורות . ( Kant 1974 : 9 ) קבלת העיקרון הבסיסי שהציב קנט - "העז להפעיל את תבונתך שלך , בלי לקבל הדרכה מאדם אחר" פירושה מעבר מ"עידן האמונה" ל"עידן התבונה" או ל"עידן הסובייקטיביות , " שבו הסובייקט הוא נקודת המוצא , ברוח דיקרט 2 " ) אני חושב - משמע , אני קיים - ( " דהיינו , לעידן המודרני . עצם המושג "מודרני , " "חדש , " קשור כמובן כניגודו - "קדום" או "ישן . " כפי שמסביר האברמס ( Habermas 1992 : 160-161 ) בהרצאתו , "מודרניות - פרוייקט שלא הושלם , " הופיע מושג זה לראשונה בסוף המאה החמישית , בלטינית , על מנת להבדיל בין ההווה החדש , הנוצרי , לעידן הישן , הפגאני . בימינו יש הנוטים להחיל מושג זה , במשמעותו המקובלת כיום , כבר על תקופת הרנסנס ; אבל בין הרנסנס לעידן המודרני קיים הבדל בסיסי : לאנשי הרנסנס שימש הזמן העתיק , הקלסי , כמודל שראוי לחקותו , דהיינו : החדש צריך היה להתעצב בדמות הישן . תפיסה זו נעלמה עם עליית האידיאלים של ההשכלה הצרפתית : הרעיון להיות "מודרני" באמצעות הסתכלות לאחור , לעבר הקלסיקנים , התחלף באמונה בהתפתחות האין סופית של הידע ובתנועה המתמדת לקראת קידמה חברתית ומוסרית , אמונה שקיבלה השראתה מהמדע

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר