ה"השכלה" מהי

עמוד:13

וכלה בוורסס , שאנן , פלאי , פרידלנדר ורבים אחרים , ( אלא להצטמצם בעיקר בבירור המושג עצמו ובמשמעותו ( אם כי הבירור בהכרח יחרוג לא פעם 2 מגבולות צרים אלה . ( המונח "השכלה" נתפס כיום , בדרך כלל , כאקוויוואלנטי למונח "נאורות" ; ( "Enlightenment " , "Aufkiarung" ) אך מי שיבוא להסיק מכך , אוטומטית , שהוא פשוט תרגום של מונחים אלה - יטעה . התהליך היה , כמדומה , הפוך ; תחילה נתקבל השם "השכלה" כשם לתנועה העברית הנדונה , ורק מאוחר יותר , כשביקשו למצוא מונח עברי V , "Aufk 1 arung" הרחיבו את השם " השכלה" גם על התנועה האירופית הכללית . כיצד יש להבין איפוא את המושג "השכלה ? " בפתח ספרו "ההיסטוריה של הספרות העברית החדשה , " כותב קלוזנר : המלה "השכלה" היא תרגום מדויק של רציונליזם ( רציו - שכל , ( אבל היא מתאמת גם למושג הגרמני [ ... ] Aufkiamng הן אמנם המלה "השכלה" כבר היא מצויה במדרש : '" עבד משכיל' - זה אליעזר ; ומהי השכלתו ? - אמר : 'כבר קללתו של אותו האיש ( כלומר , של עצמו בתור עבד , שהרי נח קלל את כנען , שיהיה "עבד עבדים ( " בידו : שמא יבוא כושי אחד או ברבר וישתעבד בי , מוטב לי להשתעבד בבית הזה ( של אברהם ) ולא בבית אחר "' ( ב"ר , פרק ה . ( ' ובכן , אליעזר השכיל שלא להשתעבד למ ני , - ו"ברבר" הוא ההיפך ל משכיל . אף על פי כן , המושג החדש של ההשכלה אינו כלול במלה המדרשית "השכלה . " בן יהודה " ) מילון הלשון העברית" ( 1207 , 111 חושב , שהראשון שנתן למלת "השכלה" את מובנה החדש הוא יהודה בן יונה ייטליש , שערך כרכים אחרים של "בכורי העתים" והשתמש במלה וו ראשונה בשנת " ) 1832 בכורי העתים" כרך יב , אלול תקצ"ג , חתימה . ( ואולם כבר אנו מוצאים "להמרובה בבגדים ומיעוט השכלה" בספרו של ר' יהודה הרופא הורוויץ מווילנה , שנדפס בשנת . 1766 ואפשר , קדם מישהו אף לזה . ( קלוזנר ( 13 : 1960 דברים דומים כתב מקס עריק בספרו ביידיש על ההשכלה : "האידיאולוגיה של ההשכלה , כמוה כאידיאולוגיה של n , Aufldarung היא רציונליסטית , ועצם המונח 'השכלה' הוא בעצם שווה ערך למונח רציונליזם ( רציו - שכל ) . ( 21 : 1934 ) תפיסה מורכבת יותר של המושג "השכלה , " תוך הצבעה מפורשת על הפרובלמטיות שבו , מצויה בכתבי הלקין . כבר בספרו האנגלי משנת ( Haikin 1950 ) 1950 ובהרצאות שנשא בשיעורי המבוא לספרות העברית החדשה בשנת תשי"ב בירושלים , הצביע הלקין על הסתירות הפנימיות שבתפיסת המושג "השכלה . " מושג המפתח בתפיסתו של הלקין את ההשכלה הוא

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר