אינטרטקסטואליות כאבן־בוחן למעבר מתקופה לתקופה - יל"ג כ"היסטוריון חדש"

א בפתח הרצאתו הראשונה בסידרה לזכר ת "ס אליוט באוקטובר , 1967 הציג המשורר ו"ה אודן ארבע דמויות יסוד אנושיות , החוזרות ומופיעות במיתוס , בהיסטוריה ובספרות , שניתן לומר כי מותן הוא האירוע המשמעותי ביותר בחייהן : קורבן העולה , הגיבור האפי , הגיבור הטרגי והמרטיר . ( 13-14 Auden 1968 : ) לכל דמות יסוד סיפור העל האופייני לה , שאורן משרטטו בתמציתיות . קורבן העולה נבחר למות - בחברות שנהגו להקריב קורבנות אדם - למען רווחתה של קבוצה חברתית . דמו נשפך כדי שיצמח היבול או ישוכך זעם האלים . בחירתו כקורבן אינה תלויה בו , אלא נעשית בידי אחרים . תפקידו מסתיים עם מותו והוא נדון בדרך כלל לשכחה . הגיבור האפי מת גם הוא למען קבוצה חברתית , כמו קורבן העולה , אך הוא נופל במלחמה כנגד אויביה . לא הקבוצה החברתית בוחרת בו , אלא הוא נבחר על ידי גורלו , באשר נולד עם סגולות מיוחדות של כוח ואומץ , ועל ידי בחירתו האישית . שלא כקורבן העולה , אין המוות יעודו של הגיבור האפי , אם כי בדרך כלל נועד לו גורל להרוג את אויבי עמו , למות בקרב , ובזכות מעלליו האמיצים לזכות בתהילת עולם ולהיזכר דור אחר דור . הגיבור הטרגי סובל ומת לא ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד