במקום סיכום: השכלה - ערך לכסיקוני

בשם "השכלה" נוהגים לכנות את התנועה החברתית , הרוחנית והספרותית העברית שהתפתחה ופעלה במרכז אירופה ובמזרחה למן הרבע האחרון של המאה ה 18 ועד לשנות השמונים של המאה ה , 19 ואשר הטיפה ליציאה מן הגיטו היהודי , למודרניזציה של החיים היהודיים , לפרודוקטיביזציה , ללימוד לשונות זרות ולשון עברית צחה , לפיתוח שירה וספרות עברית חדשה ולהשתלבות בתרבות האירופית . נוהגים לראות את המושג "השכלה" כאקוויוואלנטי Aufkiarung ^ הגרמני Enlightenment ^ האנגלי . תפיסה זו אינה מדויקת , אך יש בה גרעין של אמת , שכן ההשכלה העברית צמחה בגרמניה , באקלים הרוחני של n Aufk 1 amng ובהשפעתו , ושאבה ממנו רעיונות מרכזיים , תוך התאמתם למציאות החברתית והתרבותית היהודית . עצם המלה "השכלה" היא מלה מדרשית , שלא היתה בשימוש בימי הביניים , והיא חזרה לשימוש במאה ה 18 במשמעות של " חקירה רציונלית" ( נ"ה ויזל , "לבנון ( 1765 , " או "לוגיקה" ( מנדלסון , "ביאור מלות ההגיון ;( 1765 , " אך השימוש במלה לא רווח בספרות ההשכלה העברית במאה ה 18 ובמחצית הראשונה של המאה ה , 19 והיא נכנסה לשימוש רחב , ככינוי מקובל לתנועה ולאידיאה המרכזית שלה ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד