שירה והשכלה: הקשר הסימביוטי

מעץ מבוא A ' תאריך הלידה של השירה העברית החדשה , כתופעה תרבותית בעלת משמעות , ותאריך הלידה של תנועת ההשכלה היהודית , כתופעה היסטורית בעלת משמעות , הם תאריכים זהים . שתי התופעות התאומות קשורות בהתפתחויות חברתיות היסטוריות שהביאו ליציאה של קבוצות ויחידים מן הגיטו , בעיקר במרחב הגרמני , ובמפגש עם הרוח החדשה של המודרניות ועם רעיונות 1 הנאורות ( Aufkiarung ) ותרבותה . את הסיכום החד והתמציתי ביותר של זו ניסח קנט בפיסקה הראשונה של תשובתו למשאל שערך n Monatsschrift Ber 1 inische ב 1784 על השאלה : " ) Was ist Aufkiarung ? מהי נאורות" או " מהי השכלה : ( " נאורות היא יציאת האדם מחוסר הבגרות שלו , שהוא עצמו אשם בה . חוסר בגרות הוא אי היכולת שלו להשתמש בשכלו בלי הדרכה של אדם אחר . האדם אשם באי בגרותו , כאשר הסיבה אינה ליקוי שכלי אלא חוסר כוח החלטה ואומץ לב להשתמש בשכלו ללא הדרכה של זולתו . : oi ^ iin ] Sapere aude ! "העז לדעת [ " ! גלה אומץ לב להשתמש בשכלך שלך ! זו הסיסמה של הנאורות . ( Kant 1974 : 9 ) קבלת העיקרון הבסיסי שהציב קנט - "העז להפעיל את תבונתך שלך , בלי לקבל הדרכה מאדם אחר" פירושה מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד