ה"השכלה" מהי

לבירור מושג ה " השכלה" בספרות העברת לזכרו של פרופ' שמעון הלקץ בפתח מסת מבוא על תקופת הנאורות בספרות הגרמנית כותב סטוול : know they were enlightened ( as we now understand the term ) . ( Stowell 1966 : 67 ) It is a particularly happy paradox that the first men of the Enlightenment did not בפרפרזה על דברים אלו , בהקשר של תקופת ההשכלה בספרות העברית , לא נוכל אמנם לומר שהמשכילים העברים לא ידעו שהם משכילים ; אדרבה , היתה להם תודעה ברורה שאמנם משכילים הם , וכך אף הגדירו את עצמם עורכי " המאסף , " מחברי "נחל הבשור" והבאים בעקבותיהם . אך נוכל לומר בביטחון שבמשך מרבית התקופה שאנו נוהגים לכנותה כיום "תקופת ההשכלה , " כלל לא ידעו המשכילים העברים שהם חיים ב"תקופת ההשכלה" ופועלים במסגרת " תנועת ההשכלה" ו"ספרות ההשכלה ' . " המלה "השכלה" משמשת כיום בשלושה מובנים שונים : א . ידיעות כלליות או ידיעות בתחום ספציפי כלשהו שהאדם קונה בלימודיו או מקנה לאחרים . ב . שמה העברי המקובל של תנועת n Aufk 1 arung או , Eniightenmenrn אותה תנועה רוחנית אירופית שפריחתה העיקרית ארכה כמאה שנה ואת סיומה נוהגים לראות במהפכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד