סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם : פירוש נרחב בהלכת הרמב"ם

סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם : פירוש נרחב בהלכת הרמב"ם

מחבר: יעקב בלידשטיין
שנת ההוצאה: 2002
מילות מפתח: רמב"ם; תורה שבעל פה; מחשבת ההלכה; רבי משה בן מימון; רבי משה בן-מימון; ר. מ. ב. ם.; רמבם; בן מימון; בן-מימון; מושה בן מימון; מושה בן-מימון; ר.מ.ב.ם.; רמבם; תושב"ע; תושבע; ת. ו. ש. ב. ע.; ת.ו.ש.ב.ע.; תושב"ה; תושבה; ת.ו.ש.ב.ה.; ת. ו. ש. ב. ה.; פילוסופיה הילכתית
פרקים א-ד  של הלכות ממרים לרמב"ם מציגים את מבנה הסמכות ההלכתית בישראל. הרמב"ם מתאר את מרכיביה השונים של התורה שבעל-פה, את מוסדותיה ותהליכי יצירתה, את מידת פתיחותה לשינויים ואת גורלו של המסרב לקבל את מרותה - הקראי הזקן ממרה. המבנה של התורה שבעל-פה מתואר מנקודת הראות של בעיית הסמכות, והספר דן הן במקומם של החכמים והן במקומו של הציבור. הגיבוש המיימוני של התורה שבעל-פה מעלה סוגיות חשובות, כגון מה הם תכניה? מה הוא מבנה העומק שלה ומהן מגמותיה? וכיצד הושפע הרמב"ם מהמחשבה ההלכתית שקדמה לו ומהרקע התרבותי של זמנו? כל אלה נדונים תוך ניתוח מדוקדק של הטקסט המיימוני. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13