קראו בכותר - סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם : פירוש נרחב בהלכת הרמב"ם