ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל : כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל : כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה

מחבר:
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: ישראל; נוער במצוקה; Israel; מדינת ישראל; ילדי מצוקה; נערות במצוקה
ספר זה הוא כרך ראשון מתוך שניים, אשר אמורים למלא חלל בשדה המקצועי של חינוך וטיפול בילדים ובמתבגרים במצבי סיכון בישראל. מטרת העורכים הייתה לספק לאנשי המקצוע בישראל, הן בשדה הן באקדמיה, כמו גם לסטודנטים המכשירים את עצמם לקראת השתלבות בעבודה חינוכית-טיפולית עם נוער בסיכון, לקט נבחר של מאמרים עדכניים, שרובם מתבססים על מחקר שיטתי ואמפירי. נקודת המוצא של העורכים התבססה על עקרונות אחדים: היותו של תחום העיסוק בקידומם של ילדים ומתבגרים במצבי סיכון חלק משדה החינוך הבלתי פורמלי; היותו של תחום זה נקודת מפגש בין גישות הלקוחות משדה החינוך לבין גישות ודרכי התערבות המעוגנות בשדה הטיפולי; ולבסוף, הצורך בגיבושו של תפקיד בעל הכשרה ייחודית שתסייע לעוסקים בו להתמודד עם אתגר מקצועי מורכב זה. בכרך הראשון מוצגות עשרים עבודות שפורסות בפני הקורא יריעה רחבה של סוגיות מהותיות בתחום של ילדים ומתבגרים במצבי סיכון ומצוקה. עבודות אלה מחולקות לשלושה שערים: הראשון - ההתפתחות והחזון של תחום העבודה החינוכית-טיפולית עם ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל ובעולם; השני - מאפייני אוכלוסיות של ילדים ומתבגרים במצבי סיכון; והשער השלישי - תוכני ליבה בעבודה חינוכית-טיפולית עם ילדים ומתבגרים במצבי סיכון ומצוקה. הכרך השני יכלול שלושה שערים נוספים ובהם עשרים עבודות אשר ישלימו את תמונת הפסיפס של התחום שאנו מבקשים לסרטט בשני כרכים אלה. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך בישראל, חינוך
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13