אעברה - נא בארץ : מסעות בארץ - ישראל של אנשי העלייה הראשונה

אעברה - נא בארץ : מסעות בארץ - ישראל של אנשי העלייה הראשונה

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ב, 1992
מילות מפתח: גיאוגרפיה היסטורית; גאוגרפיה היסטורית
ספר זה מביא 15 סיפורי מסעות בארץ־ ישראל של אנשי העלייה הראשונה בליווי מסה מקיפה "סיפורי מסעות -היווצרותו של ז'אנר ארצישראלי" -פרי עטה של החוקרת יפה ברלוביץ.
בני העלייה הראשונה לוקחים את הקורא במסעותיהם ברחבי ארץ־ישראל של אז. הם יוצאים ממושבות יהודה, עולים לירושלים, יורדים למדבר יהודה, רוחצים בירדן וטובלים בים המלח, רוכבים בשפלה ובאים לעזה, בוחנים אפשרויות להתיישבות בנגב, משוטטים בפרדסי השרון, מעפילים לגליל ועוצרים בטבריה, מבקרים במושבות הגליל ומגיעים עד צידון בלבנון. כל מספר וסגנונו מימי הבראשית של החייאת השפה העברית. חוויות של מסעות ראשונים, של סיפורים ושל שפה. לספר נלוו כמאתיים תמונות מאותה תקופה. אל הספר
נושא/נושאים: , ישובים ומקומות
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11