איתור ברוכי כישרון במחול : דוח מת"ת

איתור ברוכי כישרון במחול : דוח מת"ת

מחבר: עדו ליטמנוביץ
שנת ההוצאה: 2019
מילות מפתח: חינוך; ישראל; מחול; טיפוח כשרונות; פדגוגיה; Israel; מדינת ישראל; ריקוד; טפוח כשרונות; גילוי כשרונות
לשכת המדען הראשי במשרד החינוך והמזכירות הפדגוגית פנו ליוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך בבקשה ללמוד על מחוונים )אינדיקטורים( לאיתור ברוכי כישרון במחול. מערכת החינוך בישראל בוחנת יצירה של מחוון ובו מדדים ברורים לאיתור ברוכי כישרון במחול. הדוח שלהלן נועד לשמש חומר רקע ביצירת מבחן זה. דוח מת"ת )מידע תומך תכנון( נועד להשיב על שאלות ממוקדות בסוגיות אקטואליות של מתווי מדיניות. התוצר הוא מסמך ממוקד, בהיר ומותאם אישית לצורכי המזמין. דוח מת"ת סוקר ספרות מחקר עדכנית וכן דוחות של מדיניות חינוך. הסקירה נעשית בהתאם לנושא הנדון והיא מפנה את הקוראים להרחבות. חוקרים מהתחום מלווים את כתיבת הדוח, קוראים ומעירים במהלך הכתיבה. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך בישראל, חינוך
תוכן הספר:
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך

עמודים:
1  2  9  10  12  13  16  17  18  23  24  25  27  28  29