הציונות : יצירתה של חברה חדשה

הציונות : יצירתה של חברה חדשה

מחבר: בן הלפרן ויהודה ריינהרץ
שנת ההוצאה: תש"ס - 2000
מילות מפתח: ציונות; המנדט הבריטי בארץ - ישראל; ציונות מדינית; מנדט הבריטי בארץ ישראל; המנדט הבריטי בארץ-ישראל; המנדט הבריטי בארץ ישראל; תקופת המנדט; מאנדאט בריטי
ספר זה חוקר את הולדתה של מדינת ישראל ומנתח את העקרונות האידיאולוגיים של התנועה הציונית שהובילו להקמת המדינה.
הוא בוחן את הקונפליקטים הרעיוניים שקדמו להקמת המדינה ואת המבנה החברתי שצמח והתגבש בתוך היישוב היהודי בתקופת המנדט.
הספר גם עוקב בקפידה אחר התפתחותו של הרעיון הציוני מראשיתו עד שלהי מלחמת העולם השניה והקמתה של מדינת ישראל, וזאת על רקע ההתפתחויות הפוליטיות והחברתיות הכלליות שאירעו באותה תקופה. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13