פרק אחד־עשר המעבר מיישוב למדינה

מדינת ישראל הגיעה לעצמאות מתוך חברה שבעצמה היתה צעירה ולא שלמה . בשנים הראשונות לקיומה קלטה ישראל המוני עולים , שווים במספרם לאוכלוסייתה המקורית , אך שונים מאוד ברבים מן המאפיינים החברתיים , הכלכליים והתרבותיים החשובים . בנסיבות אלה , מד . פירושם של דיבורים על המבנה החברתי של המדינה הישראלית החדשה ? ברור שכשמנתחים מבנה של חברה , יש לתאר את היסודות היציבים בה . אבל רק העתיד יוכל לומר באמת עד כמה , ומאילו בחינות , ניכרים בישראל של היום יסודות של היציבות המאפיינת חברות יותר ותיקות , יותר מבוססות . לכן תיאור של המבנה החברתי של ישראל הוא בהכרח משימה שיש בה מן ההרפתקה הנבואית . הגישה הטובה ביותר לדיון כזה היא אולי ניתוח של הבעיות החברתיות המשמעותיות ביותר שטרם נפתרו בישראל - כלומר , אלה שלפתרונן תהיה ככל הנראה ההשפעה ההיסטורית המשמעותית ביותר . מבחינה זו דומה ישראל למדינות אחרות שקמו בדורנו . במדינות כאלה ההיסטוריה והמבנה החברתי שזורים זו בזד , בקשר בלתי נפרד כמו בכל המצבים המהפכניים - או כפי שאנחנו קוראים להם כיום , מצבים מתפתחים במהירות " rapidly developing ) . ( situations " שורשי הבעיות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי