פרק עשירי הבית הלאומי

למאורעות הכלל עולמיים היתה השפעה עצומה על צמיחת הבית הלאומי היהודי תחת שלטון המנדט . הסערה המדינית באירופה של שנות העשרים , הכלכלה העולמית , המשברים המדיניים באירופה של שנות השלושים ורעידת האדמה של שנות הארבעים הטביעו כולם חותם עמוק על התפתחות היישוב . אך ברוב המקרים היתה למגמות הכלל עולמיות האלה השפעה הפוכה דווקא על התפתחות היישוב , לא השתקפות ישירה בה . בתקופה שבין שתי המלחמות חדרה ההיסטוריה העולמית אפילו לאזור נידח כמו פלסטינה , והשפעתה חלחלה בערוצים רבים ושונים . ההשפעה החשובה ביותר , במיוחד מבחינת היישוב , היתה ללא ספק מבול המהגרים היהודים . גלי ההגירה של תקופת המנדט , כמו העליות בעידן העות'מאני , גאו בתגובה לצוק העתים בגולה , והדחף העיקרי שהניע את העולים לעבר פלסטינה היה אותה סלידה מתנאי הגולה שדחפה בשעתה את ראשוני החלוצים . בנסיבות אלה היה היישוב יכול לקלוט זרם אדיר יחסית של כוחות מבחוץ הודות להתפתחות הבלתי פוסקת של עקרונותיו ומוסדותיו האוטונומיים . חוסר היציבות הפוליטי שאפיין באותם ימים את מרכז אירופה ומזרחה , מן הדנובה ועד הריין , בלט במיוחד בשנים שבין שתי המלחמות , 1919 עד . ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי