מפתח שמות ומקומות

מפתח שמות ומקומות אברמוביץ , שלום יעקב : ראו מנדלי מוכר ספרים אדלר , ויקטור 146 אהרונוביץ , יוסף 200 191 אהרונסון , אהרון 211 208 207 196 אהרונסון , אלכסנדר 207 196 אוגנדה 173 168 167 164 132 130 221 183 אודסה 95 93 91 88 87 79 28 26 20 118 116 114 107 106 103 100 168 145 138 122 120 אוון , רוברט 257 אוליפנט , לורנם 80 79 74 69 63 62 92 אולמאוץ 163 אום ג ' וני : ראו דגניה אורמםבי גור , וויליאם 211 אוםובייצקי , יהושע 85-84 81 אוםטרו הונגריה 143 110 53 30 אוסטריה 101 98 97 90 87 62 53 32 199 164 163 157 153 152 142 269 218 202 אוסטרליה 49 אוםישקין , מנחם מנדל 130 108-107 195 185 184 170 169 168 137 238 232 224 221 220 211 201 274 אופנהיימר , מקם 32  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי