פתח־דבר

מחקר זה נועד להשלים את 'רעיון המדינה היהודית / שבן הלפרן פרסם ב 1961 ( מהדורה שנייה נדפסה ב . ( 1969 בספר ההוא נעשה שימוש בכלים היסטוריים וסוציולוגיים לחקר הלאומיות היהודית . בנספח המהדורה הראשונה של 'רעיון המדינה הציונית , ' כמו גם בהערות המבוא של המהדורה השנייה , היתה התייחסות קצרה לאחדות מן הבעיות המתודולוגיות של הניסיון ההוא , על צירוף הגישות שאפיין אותו . אוסיף כאן רק הערות הדרושות להבהרת ההבדלים שבין הבעיות והגישה בספר הנוכחי לבין אלה של המחקר הקודם . ' רעיון המדינה היהודית ' עוסק בהתפתחות "הרעיון . " הוא מתאר את לידתה של תפיסה מרכזית - רעיון הריבונות היהודית - במכלול האידיאולוגי המגדיר את המטרה ההיסטורית שמדינת ישראל דהיום מבקשת להגשים . מדובר אפוא במחקר בהיסטוריה חברתית ואינטלקטואלית , המשתמש בראש ובראשונה בשיטות היסטוריוגרפיות מקובלות , אך בתוספת מינימום של הנחות סוציולוגיות שהבעיה - כך נראה - מחייבת . ספר זה , כפי שמעידה עליו כותרתו - 'הציונות ויצירתה של חברה חדשה ' - עוסק בחברה החדשה שהתנועה הציונית ביקשה לארגן בהתאם למטרה האידיאולוגית ההיסטורית המוגדרת שלה , הווה אומר : ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי