פתח־דבר

עמוד:13

העתיד לנבואה ואת המאורעות העכשוויים שטרם נשלמו לעיתונאים ולמומחים במדע הסוציולוגיה היישומית . אבל הניתוח שלנו עוסק דווקא בהשפעות ההיסטוריות העתידיות של המאורעות העכשויים . הבעיה חריגה גם בהיבט ה " םוציולוגי " שלה , מפני שניתוח של מבנה חברתי מניח בדרך כלל תנאים יציבים משני סוגים - מערכת ערכים יציבה וממוסדת וסביבה חומרית יציבה פחות או יותר - שבהם מתרחשת פעילות הגומלין החברתית ובהם היא מחפשת את האיזון שלה . לעומת זאת , ניתוחים של השינויים המצטברים בסביבה החומרית ( אם המונח הזה כולל את הכלכלה , צפיפות האוכלוסין , האקולוגיה וכו י ) מצד אחד , ובמערכת הערכים של תרבות מסוימת מצד שני , אומנם אינם בלתי מוכרים , אך בדרך כלל משייכים אותם להיסטוריה ולמדעים חברתיים מיוחדים ( לא לסוציולוגיה , ( המתייחסים אליהם בנפרד , בלי קשר ביניהם . אלא שהניתוח שלנו עוסק בדיוק בשינויים בערכים ממוסדים ובתנאים חומריים העשויים לנבוע מן המאורעות העכשוויים . יתר על כן , הוא בוחן את הערכים והתנאים המשתנים האלה לא בנפרד , אלא בהקשר של מיגוון רחב של מוסדות ופעילויות של המערכת החברתית הציונית . אנו מקווים כי הספר הזה , המרבד , להיסמך על קורפוס נרחב של ספרות מדעית בהיסטוריה ובתרבות של הציונות והיישוב , יתקבל כניסיון צנוע לםינתיזה וסיכום של אחדים מן המחקרים האלה .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר