סידור רב סעדיה גאון (רס"ג)

סידור רב סעדיה גאון (רס"ג)

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ס - 2000
מילות מפתח: רס"ג; סידור תפילה; סעדיה גאון; גאון; גאון, סעדיה; גאון, ס.; רב סעדיה גאון; ר. ס. ג.; רסג; ר.ס.ג.
רב סעדיה גאון כתב "ספר מאסף לכל התפילות והברכות" - הוא סידור רס"ג, שנכתב בניסיון להציג נוסח אחיד שיהיה מעין פשרה בין הגרסאות השונות של התפילה ומנהגיה בקהילות היהודים במזרח (במצרים, בארץ ישראל ובבבל).
במסעותיו בקהילות אלה התוודע רס"ג לנוסחי התפילה השונים - לדוגמה: קהילות היהודים בארץ ישראל הרבו לשלב פיוטים בתפילה, ואילו בבבל התנגדו למנהג זה. רס"ג בחר בדרך הפשרה: הוא בחר לשלב פיוטים אחדים בסידור שערך, אך עשה זאת במידה ולא הִרְבָּה בהם.
לסידור רס"ג - שני חלקים: החלק הראשון מוקדש לתפילות ימי החול, ואילו החלק השני - לתפילות הימים המיוחדים - שבת, ראש חודש, חגים וימי צום (מתוך לקסיקון לתרבות ישראל - מטח). אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

מקיצי נרדמים

עמודים:
3  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15