צוהר לספרות הגאונים

צוהר לספרות הגאונים

מחבר: ירחמיאל ברודי
שנת ההוצאה: 1998
מילות מפתח: רס"ג; רבנים; ראש הגולה; יהדות בבל; סעדיה גאון; גאון; גאון, סעדיה; גאון, ס.; רב סעדיה גאון; ר. ס. ג.; רסג; ר.ס.ג.; ריש גלותא; ראש גולה
הספר נועד להציג בפני הקורא חטיבה חשובה ומרתקת, אך כמעט בלתי מוכרת, בתולדות הספרות העברית: יצירותיהם של 'הגאונים', ראשי הישיבות המרכזיות בבבל במאות ה-ח - ה-י'א לספירה, ובני זמנם.
הוא משלב סקירות על הרקע ההיסטורי והתרבותי ועל סוגי הספרות העיקריים של התקופה עם דוגמאות מבוארות ומוערות של סוגים אלה: שאלות ותשובות, שאילתות, ספרי הלכה מקיפים, מונוגרפיות המוקדשות לתחומי הלכה ספיציפיים, כתבים פרשניים ומתודולוגיים, וכתבי פולמוס. הקריאה בספר אינה מצריכה רקע תלמודי: כל המובאות בארמית מתורגמות לעברית, ומונחים תלמודיים המופיעים בו מוסברים בטקסט או בהערות.
בסוף הספר מובאות הצעות לקריאה נוספת, הן בתחומים הנידונים בו והן בתחומים נוספעים הקשורים לתקופת הגאונים.
ירחמאיל ברודי, פרופסור חבר בחוג לתלמוד של האוניברסיטה העברית, פרסם ספרים ומאמרים העוסקים בהיבטים שונים של הספרות הרבנית לדורותיה, וביייחוד של ספרות הגאונים. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  13