משבר ההוראה : לקראת הכשרת מורים מתוקנת

משבר ההוראה : לקראת הכשרת מורים מתוקנת

מחבר:
שנת ההוצאה: 2008
מילות מפתח: חינוך; הכשרה מקצועית; הוראה; פדגוגיה; הכשרת עובדים
מהי דמות המורה הרצוי? מהי ההכשרה הנכונה להוראה? כיצד לשפר את מעמד מקצוע ההוראה ולמשוך אליו מועמדים ראויים? מה צריך להיות מעמדן של המכללות להוראה? כיצד לחזק את השותפות בין המוסדות להכשרה להוראה ובין בתי הספר?
כיצד ראוי לפתח את המורים ולתמוך בהם בתחילת דרכם ולאורך חייהם המקצועיים? האם ראוי ליצור מסלולים חלופיים להכשרת המורים המסורתית, וכיצד? מהי ההכשרה הנחוצה למורים בחינוך הבלתי פורמלי? – אלו הן כמה מן השאלות שבהן עוסק הספר משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת .
מקצוע ההוראה שרוי במשבר ממושך ועמוק, שאף החריף בעת האחרונה, בעידן כלכלת השוק והגלובליזציה: קשה למשוך אליו מועמדים ראויים, ואין הסכמה באשר להכשרה הנכונה לקראתו; יתר על כן, רבים מקרב בוגרי ההכשרה להוראה אינם עוסקים במקצוע כלל או נוטשים אותו אחרי התנסות קצרה.
 מאמרי הספר - פרי עטם של אנשי אקדמיה ועשייה חינוכית בולטים בתחום ההוראה בישראל - מסרטטים את תמונת המשבר על רקע המתרחש בתחום זה בעולם, מנתחים את סיבותיו ומציעים דרכים להתמודד עמו. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13