ההיסטוריה של ארץ-ישראל - המאנדאט והבית הלאומי (1917 - 1947)

ההיסטוריה של ארץ-ישראל - המאנדאט והבית הלאומי (1917 - 1947)

מחבר:
שנת ההוצאה: 1998
מילות מפתח: עליות לארץ-ישראל; המנדט הבריטי בארץ - ישראל; עליה; עלייה; עליות לארץ ישראל; ארץ-ישראל - עליות; ארץ ישראל - עליות; מנדט הבריטי בארץ ישראל; המנדט הבריטי בארץ-ישראל; המנדט הבריטי בארץ ישראל; תקופת המנדט; מאנדאט בריטי
ההיסטוריה של ארץ-ישראל" היא סידרה המביאה סקירה שלמה, ראשונה ויחידה מסוגה של ארץ ישראל לתקופותיה. בית ההוצאה "כתר" בשיתוף עם מערכת מדעית של יד בן-צבי וטובי החוקרים בישראל חברו יחד להביא לפני כל שוחרי הארץ ולומדי עברה תמונה רחבת היקף, מעמיקה ורצופה של תולדות ישראל כחטיבה היסטורית אחת. נפרסות בה תקופות ידועות יותר וידועות פחות, על היבטיהן השונים: היסטוריה מדינית, פני הארץ וישובה, ריבודי החברה, המבנה הכלכלי והמנהלי, ההרכב הדמוגרפי, חיי תרבות ורוח ועוד.
כרך זה מתאר את: תקופת שלטון המנדט הבריטי והמאבק על ארץ ישראל; את התפתחותו של הבית הלאומי בא"י ואת החברה הערבית פלסטינית ואמירות עבר-הירדן בתקופה זו. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  11