התעשייה הקיבוצית 2007-1923 : עיון בשאלות כלכלה וחברה

התעשייה הקיבוצית 2007-1923 : עיון בשאלות כלכלה וחברה

מחבר: טל אלמליח
שנת ההוצאה: 2009
מילות מפתח: תעשייה; קיבוץ; תעשיות
סיפורו של הקיבוץ הוא סיפורה של התעשייה הקיבוצית. ראשיתה בבתי מלאכה פשוטים ושיאה במפעלים הנמצאים בחזית החידושים הטכנולוגיים בזירה הבינלאומית. ספר זה בא לתאר את תהליך התפתחותה של התעשייה מבחינה כרונולוגית, וכן מנתח מזווית כלכלית וחברתית את ההשפעות שהביאה עמה על החברה הקיבוצית. מה היה יחסם של הקיבוצים אל התעשייה? כיצד התפתחו המפעלים הגדולים הראשונים? מתי התרחשה "הקפיצה הגדולה" בפיתוח התעשייתי בקיבוצים, ובשל מה? מה היו המשמעויות של מעבר הקיבוצים מחברה חקלאית לחברה מתועשת? כיצד הושפעה התעשייה הקיבוצית משינויים בפוליטיקה ובכלכלה הלאומית? כיצד התבטא המשבר הכלכלי של המגזר היצרני בשנות ה-80, בתעשייה הקיבוצית? מה הקשר בין השינויים במבנה התעשייה הקיבוצית, בשנות ה-90, לבין השינויים במבנה החברה הקיבוצית? מה הם האתגרים מולם עומדת התעשייה הקיבוצית בשנות ה-2000? כל זאת ועוד, בחיבור שלפניכם. אל הספר
נושא/נושאים: , מדינה, 1948-1881, מדינת ישראל
תוכן הספר:
יד יערי

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13