קראו בכותר - התעשייה הקיבוצית 2007-1923 : עיון בשאלות כלכלה וחברה