מצפת לירושלים : ספר שושנה הלוי

מצפת לירושלים : ספר שושנה הלוי

מחבר:
שנת ההוצאה: 2010
מילות מפתח: צפת (יישוב עירוני); ירושלים באמנות; היסטוריה; שכונות מגורים; ספריות; ירושלים (יישוב עירוני); מבנים; יישוב עירוני; צפת; ירושליים באמנות; הסטוריה; איזורי מגורים; איזורי-מגורים; אזורי מגורים; אזורי-מגורים; שכונות-מגורים; ספרייה; ספריה; ירושליים (יישוב עירוני); ירושלים; ירושליים; ירושלם; איליה קפיטולינה
בספר מגוון עשיר של מאמרים שעניינם ירושלים ותולדות היישוב. הם תואמים את דרכה של שושנה הלוי, שהייתה מהבולטות שבין חוקרי 'היישוב בישן', שכן היא עברה בילדותה מצפת לירושלים, בה עשתה את מרבית שנותיה. בספר, העוסק רובו בתקופות המאוחרות, נוטלים חלק טובי החוקרים והכותבים. המאמרים, שרובם רואה כאן אור לראשונה, מובאים בלשון בהירה ובאופן השווה לכל נפש, מבלי לגרוע מערכם המדעי. הספר הותווה ונערך ככל האפשר בהתאם לקורותיה, תחומי התעניינותה ומחקריה של שושנה הלוי שבמרכזם ירושלים.
לצד ירושלים, פרק נרחב מוקדש לצפת ולקשר לירושלים. פרקים אחרים עוסקים בדפוסים, בספרים ובספריות, שעמדו במרכז עיסוקיה ועבודתה של שושנה הלוי. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת ספרים אריאל

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  13