יסודי מציאות והכרה : רעיון הקטיגוריות במשנותיהם של אריסטו, קאנט, היגל, נ. הרטמאן וא.נ. ווייטהד

יסודי מציאות והכרה : רעיון הקטיגוריות במשנותיהם של אריסטו, קאנט, היגל, נ. הרטמאן וא.נ. ווייטהד

מחבר: אברהם צבי בראון
שנת ההוצאה: תשכ"ז - 1967
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; פילוסופיה; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה
זהו ניסיון להתחקות על מקורותיו, משמעותו וגלגוליו של רעיון הקאטגוריות הנמנה מאז אפלטון ואריסטו בין נושאיו המבוהקים של העיון הפילוסופי.
רעיון הקאטגוריות משלב שתי שאלות יסוד: האחת עניינה במקורות ההכרה, עקרונותיה ותוקפה, והשנייה עניינה ביסוד הקיום, אופניו וקווי ייחודו.
את הספר חותמים רשימת דיונים וקיצורים ביבליוגראפיים, הערות ומפתח שמות ועניינים. אל הספר
נושא/נושאים: , פילוסופיה
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  13