מדרש האגדה

מדרש האגדה

מחבר: חננאל מאק
שנת ההוצאה: תשמ"ט, 1989
מילות מפתח: מדרשי אגדה
מדרש האגדה הוא אחד המעניינים שבענפי הספרות היהודית  ראשיתו בדרשות שנישאו בבתי הכנסת, בעיקר בארץ־ישראל, והמשכו באיסוף הדרשות, עיבודן ועריכתן בקבצים כתובים — הלא הם מדרשי האגדה הקדומים שבידינו. רוב האגדות עוסקות בתנ"ך, באל ובאדם, ביחיד ובחברה; אגרות רבות עניינן אישי המקרא, מעשיהם והלך רוחם,  תקוותיהם וגורלם. לרוב משמש קטע מן המקרא בנקודת מוצא ממנה מתפתחים הדברים אל ימיהם של בעלי המדרש, וכך עולות דרך מדרשי האגדה הבעיות שהעסיקו את עם ישראל ואת חכמיו בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד, ואנו למדים על עולמם הרוחני והממשי, על סדרי החיים ועל הלבטים והתקווה שפרנסו את רוחם של היהודים באותם הדורות. הקריאה והלימוד במדרש האגדה מאפשרים להבחין יפה ברוחה של היצירה היהודית העצמאית ובהשפעות הזרות המתגלות בה ולצידה. יש עניין רב בהבנת תהליכי הקליטה של רעיונות פילוסופיים, ערכים אסתטיים, אגדות עם ומרכיבי לשון בתוך התרבות היהודית, וקשה למצוא אמצעי טוב מן המדרש כדי להמחיש תהליכים אלה. האגדה, כמוה במקרא, דוברת אל כל דור ודור, ומן הדין שגם דורנו שלנו יסגל לעצמו את ספרות האגדה וילמד להאזין לקולה. אל הספר
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13