שאלת היהודים בתנועה הליבראלית והמהפכנית ברוסיה

שאלת היהודים בתנועה הליבראלית והמהפכנית ברוסיה

מחבר: יצחק מאור
שנת ההוצאה: תשכ"ד
מילות מפתח: יהודי רוסיה; המהפכה הרוסית; ברה"מ; ברית-המועצות; יהדות; יהודים; ברית המועצות; ברהמ; ב. ר. ה. מ.; רוסיה; ב.ר.ה.מ.; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; רוסייה; יהודי ברית המועצות; יהודי בריה"מ; יהודי ברה"מ; מהפכת אוקטובר; מהפכת 1917; המהפכה הבולשביקית; המהפכה ברוסיה
בגלל ההסתה האנטישמית, מדיניותה העוינת של ממשלת הצאר וחוקי אפליה מרובים, נאלצה יהדות רוסיה שלפני מלחמת העולם הראשונה לבקש בעלי ברית בקרב התנועה האופוזיציונית והמהפכנית על שלוחותיה השונות. המחבר, על סמך חקירתו במקורות, בעדויות הספרותיות, בתעודות ובמסמכים, מבהיר את גישתם ויחסם של הליבראלים, הסוציאל-דמוקראטים (המנשביקים והבולשביקים) והסוציאליסטים-רבולוציונרים אל שאלת היהודים ברוסיה. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11