חג ומועד בביתא ישראל

חג ומועד בביתא ישראל

מחבר: יוסי זיו
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: חגים ומועדים (יהדות); מנהגים יהודיים; יהודי אתיופיה; מועדים; יהדות; חגים ומועדים; מועדים וחגים; חגים; חגי ישראל; חגי-ישראל; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; אתיופיה; אתיופית
ההלכות והמנהגים של יהודי אתיופיה נשמרו בדבקות במשך שנים רבות ללא תורה כתובה אלא כתורה שבעל פה ממש. הספר חג ומועד בביתא ישראל עוקב אחר חגים, צומות ושאר ימי מועד שנהגו יהודי אתיופיה (ביתא ישראל) בארץ מוצאם. לפי מנהגם של ביתא ישראל, מעגל השנה נפתח בחודש ניסן, בהתאם לכתוב בתורה: 'החודש הזה לכם ראש חודשים׳, ומסתיים בסוף חודש אדר. הספר הוא פרי מחקר בן קרוב לעשרים שנה של תיעוד ואיסוף מידע והלכות מפורטות מפיהם של קֵסים ומידענים מבני העדה, בשילוב חקירה מאומצת לאיתור זיקות ושורשים להלכות ולמנהגים אלה במקורות. אורחות החיים של ביתא ישראל הם מעין 'מצלמה' היסטורית החושפת בפנינו שכבה עתיקה של הלכות ומנהגים קדומים, והעיון בהם פותח צוהר נדיר לאותן הלכות שייתכן שנהגו בקבוצות יהודיות טרום תקופת חז״ל. פרקי הספר מסודרים לפי מעגל השנה. כל פרק פותח בתיאור מפורט של מנהג ביתא ישראל, ולאחריו מוצגת סקירה עיונית המצביעה על זיקות ושורשים למנהגם הייחודי של יהודי אתיופיה בהלכה הקדומה. בכך מצטרף הספר למחקריו הקודמים של המחבר, שעסקו בנושא טומאה וטהרה והלכות שבת של ביתא ישראל. אל הספר
נושא/נושאים: , הלכה, פולקלור ומנהגים
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

עמודים:
1  3  5  6  7  9  11  12  13  14