פרשת הקישון: צלול ועכור

פרשת הקישון: צלול ועכור

מחבר: סמדר בן-אשר
שנת ההוצאה: 2015
מילות מפתח: זיהום סביבתי; זיהום נחלים ונהרות; אתיקה; הקישון (נחל); סרטן (מחלה); הקומנדו הימי (צה"ל); זיהום נהרות ונחלים; טוהר המידות; טהר המידות; מוסר; נחל; הקישון; קישון; נחל הקישון; נהר הקישון; גידולים ממאירים; מחלות ממאירות; גידול ממאיר; מחלה ממארת
פרשת הקישון חשפה קשר אפשרי בין שהותם של לוחמי חיל הים ודייגי הקישון במי הקישון, המזוהמים משפכי המפעלים הפטרוכימיים, לבין ריבוי התחלואה בסרטן. העדויות בפרשה זו, ההכחשות, הגילויים, ההכרה בהעדר יכולת להביט במה שנשאר מתחת לשכבות של עכירות, טלטלו את אושיות היסוד של ישראל כחברה בעלת קוד מוסרי ערכי משותף. סמדר בן אשר מציגה נקודות מבט שונות המעומתות זו עם זו באמצעות עדויות לוחמים ומפקדים, הורי הלוחמים ששברו את השתיקה או ששמרו עליה, הדייגים, חברי ועדת החקירה, אנשי משפט, מומחים ותקשורת. הדילמות המוצגות מאפשרות פיתוח שיח חברתי נוקב, העשוי להביא לבנייה משותפת של חברה המעמידה בין ערכיה ערבות הדדית, שוויון וצדק. הספר הוא מסמך המציג כתיבה מחקרית מורכבת, שבו ארוג נרטיב אישי, כואב, פולח ומעודן. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14