פרשת הקישון צלול ועכור

סמדר בן -אשר פרשת הקישון : צלול ועכור הקישון צלול ועכור סמדר בן -אשר  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת