מקורות

פרוטוקולים , דוחות ועדת החקירה ומסמכים משפטיים דוח הביניים של ועדת החקירה - מאיר שמגר , מאיר וילצ ' יק וגד רנרט . דוח ועדת החקירה בעניין ההשלכות של פעילות צבאית בנחל הקישון ומימי הסביבה על בריאותם של חיילי צה " ל שהופעלו במקום , חלק ראשון . משרד הביטחון . 1 ביולי , . 2001 נדלה ב - 2001 מתוך האתר של ועדת החקירה בתוך אתר אוניברסיטת תל אביב : . www . tau . ac . il . / ~ bhkishon כיום הכתובת אינה פעילה . דוח ועדת החקירה - מאיר שמגר , מאיר וילצ ' יק וגד רנרט . דוח ועדת החקירה בעניין ההשלכות של פעילות צבאית בנחל הקישון ומימי הסביבה על בריאותם של חיילי צה " ל שהופעלו במקום , חלק שני . משרד הביטחון . מארס . 2003 נדלה ב - 2004 מתוך האתר של ועדת החקירה בתוך אתר אוניברסיטת תל אביב : . www . tau . ac . il . / ~ bhkishon כיום הכתובת אינה פעילה . דין וחשבון הוועדה ליישום המלצות ועדת שמגר . 21 ביולי , . 2010 אתר אגף השיקום . נדלה מתוך / http : // www . shikum . mod . gov . il / he - il ShikumH / WhatsNew / shamgar . htm סיכום כתב התביעה של הדייגים - סיכומים מטעם התביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה בפני כב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת