תוכן העניינים

הקדמה ............................................................................................... 7 פרק ראשון - שובר גלים : מאבקם של לוחמי השייטת ...................... 17 פרק שני - הורים .............................................................................. 97 פרק שלישי - דייגים ........................................................................ 153 פרק רביעי - קשר סיבתי ................................................................. 195 פרק חמישי - דילמות וערכים ......................................................... 219 פרק שישי - " לתת זה מעגל " ........................................................... 241 אפילוג : דרישת שלום ממרומים ...................................................... 255 מקורות ........................................................................................... 263  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת