פרק רביעי קשר סיבתי

המוות , ואילו הנכה נדרש למסור פרטים על תנאי שירותו ועל האירועים שבגינם נחבל או חלה . מידת ההוכחה המוטלת לפי דיני השיקום היא כמקובל בתביעות אזרחיות , או בלשונו של בית המשפט העליון : " מעבר למאזן ההסתברות , היינו מעבר לסבירות של % " 50 ( סקלסקי , . ( 2003 הפרשנות לקביעה זאת בדבר מאזן ההסתברות מוטלת על השופטים . בעניין זה כתב השופט שמגר בדוח הסופי של ועדת החקירה : הקשר הסיבתי המשפטי מונחה על ידי היגיון , ניסיון חיים והסתברות הבנויים על התשתית של חוות הדעת הרפואית . ( דוח ועדת החקירה : 526 ) בכל הנוגע לדיני נזיקין קיימות במשפט העולמי שתי שיטות : השיטה האנגלו - סקסית , המעדיפה בעיקר את מבחני השכל הישר , והגישה האמריקנית . הגישה האנגלו - סקסית טוענת כי קשר סיבתי בדיני נזיקין אינו מעוגן בהכרח בוודאות או בהיעדר סיבה חלופית אפשרית , אלא בהערכה של הסתברות מסוימת מעבר לכפות מאזניים מאוזנות ( % . ( 50 הגישה האמריקנית טוענת כי יש להקל על התובע להוכיח קשר סיבתי . בפסקי הדין שניתנו בישראל במשפטים שעניינם תביעת נזיקין בגין מחלה שאירעה עקב תנאים במקום העבודה , נטה בית המשפט לטובת הנפגע גם כשהרפואה נמנע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת