מלאכת מחשבת : קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות התלמודית

מלאכת מחשבת : קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות התלמודית

מחבר:
שנת ההוצאה: 2011
מילות מפתח: תלמוד בבלי; תלמוד ירושלמי; ספרות חז"ל; תלמוד; חז"ל
קובץ זה מכיל מגוון מאמרים העוסקים בשאלות הכלליות של דרכי העריכה וההתהוות של הספרות התלמודית ואף בסוגיות פרטניות הנוגעות להיבטים שונים של עריכה ומסירה של חיבורים מסוימים מן הספרות הזאת.
המאמרים מבוססים על הרצאות שנשאו מחבריהם בכנס בין-לאומי שקיימה המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן בנושא 'נוסח, מסירה ועריכה: תהליכים היסטוריים וספרותיים בהתהוות ספרות חז"ל'. במאמרים מובאים חידושים חשובים ביותר לשיח המחקרי העכשווי בתחום, והקובץ בכללו מהווה תרומה חשובה לחקר התלמוד עצמו ותולדות העריכה של הספרות התלמודית. (גב הספר). אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13