קראו בכותר - מלאכת מחשבת : קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות התלמודית