פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל : מבט מלמטה

פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל : מבט מלמטה

מחבר:
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2013
מילות מפתח: מדיניות חברתית; שילוב חברתי בחינוך; מדיניות חינוכית; מדיניות כלכלית - חברה; מדיניות רווחה; אינטגרציה; אינטגרציה בחינוך; שוויון זכויות בחינוך; שויון זכויות בחינוך; שיוויון זכויות בחינוך; שיויון זכויות בחינוך
שוויון ההזדמנויות בחינוך עורר מאז ומתמיד דיון ציבורי ער וסוער בחברה בישראל.
דיון זה חשוב וחיוני, שכן איכות החינוך ורמתו משפיעות במידה רבה על סיכוייהם של התלמידים להצליח בחיים.
קיומו או העדרו של הדיון גם מעידים על מידת לכידותה של החברה ועל מידת מחויבותה לצדק חברתי.
אסופת המאמרים "פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל : מבט מלמטה" מציעה דיון בסוגיה זו מבעד למגוון גישות תיאורטיות ומחקריות - כאלה שמתבונות במציאות "מלמטה", מרמת המיקרו.
המאמרים המכונסים בספר זה מציירים תמונה מורכבת ועשירה של שדה החינוך בישראל.
שדה זה מתאפיין  במגמות של המשכיות ושעתוק חברתי ובה בעת בשינויים מרחקי לכת.
אחת התובנות המרכזיות העולות מהספר היא כי אי-אפשר להבין את המגמות הסותרות הללו ללא התייחסות לנקודות המבט של השחקנים השונים בשדה החינוך: מורים, תלמידים, הורים, מנהלים ואנשי מינהל.
ואכן, מרבית המחקרים עוסקים בתפקידם הפעיל של שחקנים אלו ובהתמודדותם הדינמית והמתמשכת עם המציאות המורכבת ומלאת הסתירות של המעשה החינוכי.
זרמי העומק החברתיים שהולכים ועולים אל פני השטח בתקופה האחרונה, הן בחברה הישראלית, והן בחברות אחרות, ממחישים עד כמה חשוב לשמר את מרכזיותו של הדיון באי-השוויון בשדה החינוך - לבחון את הגורמים להיווצרותו ולהתוות דרכים להתמודד עמו.

    אל הספר
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13