מונופול : מודלים של תחרות לא משוכללת, הגבלים עסקיים ורגולציה

מונופול : מודלים של תחרות לא משוכללת, הגבלים עסקיים ורגולציה

מחבר: אלי גולדשטיין ומיכאל תבור
שנת ההוצאה: 2012
מילות מפתח: תחרות כלכלית; מונופולים; שירותים עסקיים ופיננסיים; תחרות; תחרות חופשית; אוליגופול; שירותים פיננסיים ועסקיים
הספר עוסק בסוגיית הכוח המונופולי מכל היבטיו, וכולל נושאים כגון כוחו של הספק היחיד, הגורמים להיווצרות המונופול, מגבלות הכוח של המונופול, חוקי הגבלים עסקיים, מותג כמונופול, אי היעילות של מונופול, ריכוזיות ופירמידות שליטה, המונופול של השלטון ונטל הרגולטור.
הספר כולל עשרות אירועים המבוססים על מקרים שונים. אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה, שלטון וממשל
תוכן הספר:
הוצאת לומדון - תבור כלכלה ופיננסים בע"מ בע"מ

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  45  46  47  48  49  50  51  52  
53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  
78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  
103  104  105  106  107  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  
129  130  131  132  133  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  
155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  
181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  
206  208  209  210  211  212  213  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  233  
234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  
259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  
285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  303  304  305  306  307  308  309  310  
311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  330  331  332  333  334  335  336  
337  339  340  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  
364  365  366  367  369  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  
392  393  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  413  414  415  416  417  418  
419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432