נמצאו 7 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: עלי מרצבך
תיאור: מהי משמעותו של הגורל? במהלך ההיסטוריה, החל מן הפילוסופיה היוונית ועד לרציונליזם המודרני, חל תהליך מתמשך של חילון מושגי הגורל והאקראיות, והצגתם כמציאות עיוורת וחסרת פשר. מדע המתמטיקה אף פיתח ענף שלם העוסק בהסתברות שתכליתו לנתח את ההתרחשויות האקראיות תוך התעלמות מהמשמעות האפשרית שלהן. אולם בעולם אחר, עולמם של חז"ל, ממלאים הגורל והאקראיות תפקיד ערכי רב-משמעות. ספרו של עלי מרצבך, חושף מצבור מפתיע של מקורות יהודיים הרואים את ההגרלה כדרך הטובה להכריע בעיניינים ערכיים, ומצביע על ערכן הדתי של הגורלות. תוך עיון מתמטי מעמיק, הניתן בשפה השווה לכל נפש, מציע הספר התבוננות מחודשת בהגרלה ובאקראיות, התבוננות הרואה בהן התרחשויות מלאות במשמעות, ובכך הופכת אותן לאופציה תרבותית ודתית מלהיבה.
פרופ' עלי מרצבך מהמחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן, הנו ראש מערך המכללות של אוניברסיטת בר-אילן. שימש בעבר בתפקידים חשובים באוניברסיטה, ובין השאר היה דיקן הפקולטה למדעים מדויקים. כתב מאמרים וספרים רבים בנושאים מתמטיים, בחקר תורת ההסתברות וסטטיסטיקה ואודות הקשר בין תורה ומדע. פרופ' מרצבך הנו ממקימי ועורכי כתב-העת 'הגיון - מחקרים בדרכי החשיבה של חז"ל' ומשמש כעורך כתב-העת המדעי-תורני בד"ד.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: דניאל שפרבר
תיאור: שאלה מודרנית לפנינו, אך דיונים אודותיה נערכים זה דורות. כיצד מתייחסת ההלכה למצבים המשתנים בעולם המודרני? כיצד פועלים היסודות המטא-הלכתיים - כבוד הציבור, כבוד הבריות, ועשית הישר והטוב? מה יחסם אלו כנגד אלו? ודאי שכל יהודי שלב פועם בקרבו מזדהה עם המושגים הללו, והוא יקבל אותם במישור העקרוני; השאלה העיקרית היא כיצד הם באים לידי ביטוי במישור ההלכתי. לפלורליסט קל מאוד להתפתות לעמדה הרומנטית, לפיה "תחושת הצדק" דוחה תמיד את שורת הדין. ברם, אם יסודות ההלכה נוטים לכיוון המחמיר, כיצד יפעיל הפוסק את העקרונות המטא-הלכתיים?
יש שיאמרו כי ההלכה איננה משלבת טיעונים שמחוצה לה, וכי ההתייחסות למצבים האנושיים העדינים כלולה ביסודות הפנימיים של הדין.
מנגד, ניתן לראות כיצד השתמשו הפוסקים בעבר בטיעונים מעין אלו על ימין ועל שמאל, בדרך העוקרת את יסודות הדין. יחד עם זאת בימינו, השימוש בעקרונות מטא-הלכתיים הוא זהיר ומצומצם. ניתן לטעון שדרכה של ההלכה הוקשחה ללא צורך, והרגישות האנושית הפשוטה שיכול היה הפוסק לגלות איננה מופעלת.
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים
מאת: אריאל פיקאר
תיאור: ספר זה מבקש לבחון את דרך פסיקתו של הרב עובדיה יוסף, אחד מחשובי הפוסקים במחצית השנייה של המאה העשרים הניצבים נוכח האתגר להתמודד עם התמורות המשמעותיות שחלו בחברה היהודית בעידן המודרני, כגון החילון, המתירנות המינית וערעורה של הסמכות הדתית.
נוסף על היותו מונוגרפיה הסוקרת את פסיקתו ההלכתית של הרב ומשמעויותיה, מציע הספר ראייה חדשה ולפיה ההלכה היא תרבות, ומשום כך יש לבחון אותה בכלי המחקר של ביקורת התרבות. זו מציעה מגוון חדש של זוויות ראייה שטרם באו לידי ביטוי בחקר הפסיקה ההלכתית. תובנות הלקוחות מעולם הסוציולוגיה מסייעות בידי המחבר בבואו לבחון את תפיסתו החברתית של הרב עובדיה יוסף. תאוריות העוסקות בנורמה ובסטייה משמשות להגדרת אסטרטגיות ההכלה וההדרה שנקט הרב יוסף כלפי קבוצות ותופעות תרבותיות מגוונות. כלי העבודה של האנתרופולוג עומדים לשירותו של המחבר בבואו לחקור את יחסו של הרב עובדיה יוסף לנושאים הקשורים למיניות, לאופנת הלבוש של נשים ולהלכות נידה. תפיסתו של מישל פוקו את המנגנונים התרבותיים מאפשרת חשיפה של יחסי הכוח העומדים בבסיס הפסיקה ההלכתית. כך ניסיונו של הרב יוסף למשטר את השיח ההלכתי בתחום המיניות מציף על פני השטח את הקול הנשי המודחק. זוויות ראייה חדשות אלו תורמות להבנת מורכבותו של השיח ההלכתי בהקשרו התרבותי.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: יצחק ד' גילת
תיאור: הספר סוקר את ההתהוות וההשתלשלות של הלכות, מושגים ועקרונות שעיצבו את ההלכה במשך הדורות.
תשומת לב מיוחדת מוקדשת לדינמיקה שבהלכה, לזיקתה, לתמורות העתים ולמאמציה לפתרון בעיות חוק ושאלות חיים המתעוררות בשל התנאים המשתנים.
הסוגיות הנידונות בספר, כגון: בן שלוש עשרה למצוות?; שלושים ותשעה אבות מלאכה ותולדותיהם ; בית-דין מתנין לעקור דבר מן התורה; השתלשלותה של תקנת פרוזבול; לזיקתה של ההלכה למציאות; מדאורייתא לדרבנן; להשתלשלותה של גזירה שוה ועוד, - משמשות דוגמאות לדרכי החשיבה של חז"ל, להיקף התמודדותם של קדמונינו עם מכלול בעיות מתחומי הדת, החברה והכלכלה, ומעמידות אותנו על כושרו של עולם ההלכה להסתגל להתרחשויות היסטוריות ולמצבים משתנים ללא סטייה מן העקרונות.
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מאת: יעקב בלידשטיין
תיאור: פרקים א-ד  של הלכות ממרים לרמב"ם מציגים את מבנה הסמכות ההלכתית בישראל. הרמב"ם מתאר את מרכיביה השונים של התורה שבעל-פה, את מוסדותיה ותהליכי יצירתה, את מידת פתיחותה לשינויים ואת גורלו של המסרב לקבל את מרותה - הקראי הזקן ממרה. המבנה של התורה שבעל-פה מתואר מנקודת הראות של בעיית הסמכות, והספר דן הן במקומם של החכמים והן במקומו של הציבור. הגיבוש המיימוני של התורה שבעל-פה מעלה סוגיות חשובות, כגון מה הם תכניה? מה הוא מבנה העומק שלה ומהן מגמותיה? וכיצד הושפע הרמב"ם מהמחשבה ההלכתית שקדמה לו ומהרקע התרבותי של זמנו? כל אלה נדונים תוך ניתוח מדוקדק של הטקסט המיימוני.
הקיבוץ המאוחד
מאת: צבי זוהר, אבי שגיא
תיאור: סוגית הזהות היהודית עומדת מזה שנים במרכז השיח התרבותי היהודי והישראלי, אם במפורש ואם במובלע. ספר זה הוא הזמנה ליטול חלק בדיאלוג הפרשני הבין דורי, הזמנה המבוטאת בפריסה הנרחבת של מקורות המסורת ההלכתית ושל המהלכים הפרשניים הכלולים בהם.
הקיבוץ המאוחד
מאת: אבי שגיא
תיאור: ה'אלו ואלו' - הדיון הנוקב, הפולמוס והמחלוקת - הם מתופעות היסוד של התרבות ההלכתית משחר ימיה ועד ימינו. ספר זה מציע תיאור מקיף של תופעה ייחודית זאת. המיוחד בגישת המחבר לנושא הוא ניסיונו להקשיב לקולה של התרבות ההלכתית 'מבפנים'. המחקר עוקב אחר האופן שבו חכמי ישראל לדורותיהם ניסו להבין את תופעת ה'אלו ואלו'; זאת באמצעות ניתוח מקיף של הפרשנות לביטוי התלמודי 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים'.
הקיבוץ המאוחד
הצג עוד תוצאות