קראו בכותר - ובלכתך בדרך : תאוריה של ההלכה על בסיס משנתו של פראנץ רוזנצווייג