קראו בכותר - מעשה רב : שיקול הדעת ההלכתי ועיצוב הזהות היהודית